cái hôn

Peter Pan, James Matthew Barrie – Mỗi chúng ta đều cần có Mẹ

Peter Pan, James Matthew Barrie – Mỗi chúng ta đều cần có Mẹ

Một đứa trẻ thiếu đi người mẹ vật lý sẽ vướng phải không ít khó khăn trong cuộc đời, chúng sẽ gặp vấn đề nào đó về sức khỏe, tâm lý hoặc sinh lý. Nhưng một đứa trẻ hoàn toàn quên mất người mẹ tinh thần của mình, chúng sẽ không bao giờ tìm về được…

Back to site top