cà phê cùng Tony

Cà phê cùng Tony, Tony Buổi Sáng – Không phê không về

Cà phê cùng Tony, Tony Buổi Sáng – Không phê không về

Cà phê cùng Tony là một cuốn sách đáng để đọc vì tính thực tế của nó. Việc nêu lên vấn đề rồi hướng tới được những hành động cụ thể để cải tiến, thay đổi vấn đề đó khiến cho người đọc có cảm giác lôi cuốn, tin tưởng người đang kể chuyện. Điều…

Back to site top