Bước vào thế giới của nhau

Bước vào thế giới của nhau (Humans of Hà Nội) – Điểm 10 cho sự toàn vẹn

Bước vào thế giới của nhau (Humans of Hà Nội) – Điểm 10 cho sự toàn vẹn

Bước vào thế giới của nhau (Through the Windows of Life) là cuốn sách Việt Nam đầu tiên khiến tôi khóc hoài không dừng được suốt từ lúc chạm tay vào bìa sách cho đến khi buông nó xuống mặt bàn sau khi đã đọc xong trọn vẹn không sót đi một chữ và không…

Back to site top