Brahma

Kinh Vệ Đà là vĩnh cửu – Brahma Sutras là Khoa học về Linh hồn

Kinh Vệ Đà là vĩnh cửu – Brahma Sutras là Khoa học về Linh hồn

(600 chữ, 3 phút đọc) Kinh Vệ-đà là vĩnh cửu. Chúng không được viết bởi bất kỳ cá nhân nào. Chúng phát ra từ hơi thở của Brahma. Vedanta là phần cuối hoặc ý chính của kinh Vệ-đà. Nó đề cập đến phần tri thức.

Back to site top