Bố già

Bố già – The Godfather (Mario Puzo) – Tượng đài huyền thoại về mafia trong nền văn chương thế giới

Bố già – The Godfather (Mario Puzo) – Tượng đài huyền thoại về mafia trong nền văn chương thế giới

Bố già không chỉ là áng văn bất hủ về tội phạm thế giới ngầm, mà còn là tác phẩm xuất sắc về tâm lý học. Tôi chưa từng đọc một cuốn sách nào có sự thao túng tâm trí ở tần suất và chất lượng cao như tác phẩm này.

Back to site top