bhakti

Con đường Tình yêu & Sùng kính (Devotion) trong tâm linh

Con đường Tình yêu & Sùng kính (Devotion) trong tâm linh

(843 chữ, 3 phút đọc) Devotion là gì? Nó là một cảm giác bạn cảm thấy mình bị hút vào một khách thể nào đó đến mức tan rã dần sự tồn tại, đồng nghĩa với bản ngã bốc hơi và không còn bị khóa trong vật chất nữa.

Back to site top