Bashar

Tại sao phải đuổi bắt thế gian trong khi chúng ta có thể tận hưởng phút giây này?

Tại sao phải đuổi bắt thế gian trong khi chúng ta có thể tận hưởng phút giây này?

(1246 chữ, 5 phút đọc) Không ai phải tranh giành nhau giây phút này, không ai phải nhọc công đi săn lùng và đuổi bắt nó. Nó vẫn ở ngay đây, như một bàn tiệc thịnh soạn chờ đợi chúng ta thưởng thức.

Back to site top