Áo Nghĩa Thư

36 giáo huấn trí tuệ từ đại sư Vivekananda

36 giáo huấn trí tuệ từ đại sư Vivekananda

(1208 chữ, 5 phút đọc) “Đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Bạn sẽ làm được kì tích. Chính sự không sợ hãi thậm chí có thể mang Thiên đường vào một khoảnh khắc.”

Cuộc đời và sứ mệnh của Vivekananda, Đạo sư nổi tiếng người Ấn Độ

Cuộc đời và sứ mệnh của Vivekananda, Đạo sư nổi tiếng người Ấn Độ

(2200 chữ, 9 phút đọc) Đạo sư Vivekananda (12/1/1863 – 4/7/1902) là một tu sĩ đạo Hindu và là một trong những bậc thầy tâm linh có sức ảnh hướng lớn nhất Ấn Độ.

Cuộc đời là một trò chơi

Cuộc đời là một trò chơi

(1126 chữ, 5 phút đọc) Bạn đã từng bao giờ suy ngẫm về những điều này chưa? Nếu những câu nói đó là đúng thì chúng ta nên có thái độ như thế nào với cuộc đời? Bài viết này sẽ cố gắng đào sâu và trả lời những câu hỏi đó.

Back to site top