Amor Fati

Điều duy nhất chúng ta cần làm là tập trung vào bản thân

Điều duy nhất chúng ta cần làm là tập trung vào bản thân

(1393 chữ, 5.5 phút đọc) Tôi nhận ra một điều quan trọng, có thể là quan trọng nhất, rằng chúng ta cần tập trung vào bản thân, để hạnh phúc, để bình an, để sống một cuộc đời tự chủ và có khả năng yêu người khác.

Back to site top