alice in wonderland

Định mệnh vs. Ý chí tự do  (Fate vs. Free Will)

Định mệnh vs. Ý chí tự do (Fate vs. Free Will)

(2000 chữ, 10 phút đọc) Bài viết này hứa hẹn sẽ khá phức tạp và triết lý, tôi sẽ cố gắng viết tối giản, dễ hiểu nhất có thể. Ngoài ra tôi còn sử dụng tham khảo từ một vài nguồn thông tin mà có lẽ đối với nhiều người thì chúng không “hợp lệ”,…

Back to site top