Advaita Vedanta

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phật giáo (Buddhism) và Ấn Độ giáo (Hinduism)

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phật giáo (Buddhism) và Ấn Độ giáo (Hinduism)

(3021 chữ, 12 phút đọc) Phật giáo và Ấn giáo là hai tôn giáo khổng lồ, bên trong mỗi tôn giáo lại có rất nhiều tông phái, chi nhánh khác nhau, nên bài viết này chỉ nhắm đến những điểm cơ bản và nền tảng.

Định mệnh vs. Ý chí tự do  (Fate vs. Free Will)

Định mệnh vs. Ý chí tự do (Fate vs. Free Will)

(2000 chữ, 10 phút đọc) Bài viết này hứa hẹn sẽ khá phức tạp và triết lý, tôi sẽ cố gắng viết tối giản, dễ hiểu nhất có thể. Ngoài ra tôi còn sử dụng tham khảo từ một vài nguồn thông tin mà có lẽ đối với nhiều người thì chúng không “hợp lệ”,…

Back to site top