Lời Phật dạy về những bài học sâu sắc trong cuộc sống

Lời Phật dạy về những bài học sâu sắc trong cuộc sống

Phật dạy rằng: Tất thảy nhân sinh trên đời đều giống như thân ở bụi gai, tâm bất động, thân bất động trước mọi cám giỗ thì sẽ không bị…

Trang 98 / 98
«9495969798
Back to site top